Oferta z zakresu automatyki

wiz1Jestem inżynierem automatyki i robotyki i programistą. Specjalizuję się od kilkunastu lat w systemach SCADA, systemach zdalnych odczytów i zdalnego sterowania, systemach wizualizacji procesów produkcyjnych, systemach prezentacji danych, systemach monitorowania zużycia mediów, programowaniu paneli HMI (Siemens, Astraada, Schneider Electric), programowaniu sterowników PLC (Siemens, GE-IP, Horner, Unitronics) itp., systemach radiowej transmisji danych z wykorzystaniem radiomodemów Satel, telemetrii GPRS z wykorzystaniem modułów telemetrycznych serii MT firmy Inventia.

Polecam swoje usługi związane z:

 • opracowywaniem koncepcji programowo sprzętowych w ramach nowych projektów oraz rozbudów istniejących projektów;
 • opracowywaniem wycen na rzecz opracowywanych koncepcji;
 • doborem urządzeń i oprogramowania na rzecz systemów automatyki;
 • opracowywaniem rozwiązań dla istniejących systemów (rozbudowy – dodanie nowych funkcjonalności, upgrade (aktualizacje) – podniesienie wersji oprogramowania, przeniesienie starych systemów na nowe rozwiązania sprzętowo-programowe);
 • tworzeniem aplikacji SCADA – nowych systemów i modernizacji istniejących systemów;
 • tworzeniem aplikacji raportowych (zarówno w wersji desktop jak i sieciowych);
 • integracją systemów SCADA z innymi systemami przedsiębiorstw;
 • programowaniem sterowników PLC (aplikacje pompowe, stacje uzdatniania wody itd.);
 • programowaniem paneli operatorskich (HMI);
 • sporządzaniem kosztorysów na potrzeby realizowanych zadań (z wykorzystaniem oprogramowania Zuzia);
 • sporządzaniem koncepcji proponowanych rozwiązań;
 • przeprowadzaniem analiz na potrzeby sporządzania koncepcji rozwiązań;
 • sporządzaniem ofert;
 • przygotowywaniem dokumentacji projektowych (projekt, opis, kosztorys);
 • opracowywaniem systemów zdalnego odczytu, sterowania, wizualizacji danych – z wykorzystaniem radiomodemów oraz modułów GPRS;

W zakresie moich działań znajdują się:

Analizy na potrzeby wycen kosztów związanych z rozszerzeniem funkcjonalności oprogramowania SCADA, rozszerzeniem związanym ze zwiększeniem ilości odczytywanych punktów I/O itp.

Specjalizuję się w oprogramowaniu firm GE-IP (oprogramowanie z rodziny Proficy tzn. Proficy iFIX, Historian itd.) oraz Wonderware (obecnie Invensys) czyli (oprogramowanie z rodziny Archestra oraz tzw. klasyczny InTouch) oraz w wielu innych. To czego w danej chwili jeszcze nie wiem poznaję w trakcie realizacji nowych zadań.

Usługi serwisowe

Wszystkie realizowane przez mnie instalacje mogą być po okresie gwarancji/rękojmi objęte usługami serwisowymi. Ponieważ okres życia instalacji jest długi kilkunastoletni/kilkudziesięcioletni to z czasem pojawiają się potrzeby związane z modyfikacjami, zmianami, rozszerzeniem funkcjonalności.

W ramach umów serwisowych na utrzymanie (maintenance) instalacji oferuję modyfikacje, bieżące utrzymanie, diagnostykę systemów związane ze zmieniającymi się potrzebami użytkowników systemów.

 

http://www.gervee.pl/oferta/bezprzewodowy-przekaz-danych/

http://www.gervee.pl/oferta/monitoring-i-sterowanie-przez-gprs/

http://www.gervee.pl/oferta/programowanie-sterownikow-plc-konfiguracja-urzadzen/

http://www.gervee.pl/oferta/wizualizacja-instalacji-procesow/

http://www.gervee.pl/oferta/monitoring-telemetria-i-sterowanie-przez-sms/