Monitoring i sterowanie przez GPRS

Rosnące oczekiwania użytkowników co do dostępu do informacji dzięki postępowi technicznemu mogą zostać zaspokojone poprzez wykorzystanie nowych technologii.  Systemy monitoringu korzystają z nowoczesnych rozwiązań technicznych.  W chwili obecnej rozwiązanie monitoringu oparte o pakietową transmisję danych w sieci telefonii komórkowej tzw. GPRS pozwala zaspokajać te potrzeby.

 Co zyskujemy stosując rozwiązanie oparte o GPRS w stosunku do rozwiązania opartego na przesyłaniu informacji poprzez SMS lub radiomodemowej transmisji danych? Zaletą jest przede wszystkim to, że mamy możliwość monitorowania on-line pracy urządzeń podlegających monitoringowi. W stosunku do tzw. połączeń wdzwanianych w sieci telefonii GSM (gdzie opłata zależna jest od czasu trwania połączenia) zaletą jest to, że gdy wykorzystujemy GPRS nie płacimy za czas połączenia lecz za ilość przesłanych danych. W porównaniu do radiomodemów zaletą jest zasięg działania, rozległość sieci. Możliwe jest monitorowanie obiektów bardzo odległych od siebie (kilkaset km), a wszystko to dzięki wykorzystaniu technologii GPRS.