Monitoring, telemetria i sterowanie przez SMS

Monitoring SMS

Często, gdy istnieje potrzeba zdalnego monitorowania pracy jakiegoś urządzenia, układu, maszyny czy też zdalnego odczytu wartości pomiarów staje się przed koniecznością wyboru – jak to zrobić w uzasadniony kosztowo sposób? Systemy monitorowania stanów pracy urządzeń i obiektów jako środek wymiany informacji mogą wykorzystywać sieć telefonii komórkowej GSM. W sytuacjach gdy ilość wymienianych komunikatów nie jest duża i  mają charakter np. alarmowy (uszkodzenia, włamania, przestoje) lub informacyjny (stan produkcji, rezerwy materiałów itp.) można posłużyć się technologią SMS czyli krótkich wiadomości tekstowych. Wykorzystywana od lat w sieciach GSM technologia SMS doskonale sprawdza się w tych zadaniach. Wykorzystując urządzenia zintegrowane (moduły GSM z funkcją powiadamiania przez SMS) bądź zestawy (sterownik + modem GSM) jestem w stanie stworzyć układ monitoringu GSM z funkcjonalnością SMS. Gdzie można zastosować to rozwiązanie? Zakres wykorzystania tej technologii jest bardzo szeroki. Począwszy od np. monitorowania stanów obiektów technologicznych, automatów dystrybucyjnych, automatycznych stacji monitorujących, monitorowania budynków po sterowanie urządzeniami (np. wodociągowymi – załączanie/wyłącznie zdalne).  Mogą to być:

 • wodociągi (odczyty: poziomy zbiorników, parametry pracy pompowni wody, awarie pompowni wody i pompowni ścieków lub oczyszczalni, informowanie o wartościach wskazań wodomierzy/przepływomierzy w punktach pomiarowych na sieci itp., sterowanie: poziomy w zbiornikach, zdalne sterowanie pompowniami itp.);
 • domy prywatne – informacje o włamaniach (przy integracji z systemem alarmowym), temperaturze w poszczególnych pomieszczeniach, możliwość zdalnego sterowania ogrzewaniem itp.
 • instalacje technologiczne – powiadamianie o awariach (szczególnie korzystne przy rozproszonych instalacjach);
 • i wiele innych, które nie zostały tutaj wymienione.

Technologia ta stanowi doskonałe uzupełnienie zdolności monitorowania stanów urządzeń dla firm, które posiadają zainstalowane własne urządzenia w wielu miejscach. Dzięki monitoringowi w oparciu o SMS możliwe jest monitorowanie poprawności pracy zainstalowanych urządzeń. Zaletą tego typu rozwiązania jest to, że z dowolnego miejsca (gdzie jest zasięg telefonii komórkowej) można uzyskać informacje na temat monitorowanego urządzenia lub obiektu. Pozwala to na szybsze reakcje serwisu w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych. W swoich wdrożeniach stosuję rozwiązania oparte o moduły telemetryczne firmy InVentia  (MT-101, MT-100, MT-30x, MT-713 i inne) oraz rozwiązania wykorzystujące sterowniki Unitronics + modemy GSM/GPRS.

Sposób działania

Do urządzeń monitoringu podłączone są sygnały, które służyć będą do generowania informacji w postaci SMS. Sygnałami takimi mogą być np. sygnał włamania z czujki ruchu bądź czujnika otwarcia drzwi lub sygnał z ze styku pomocniczego stycznika świadczący o załączeniu pompy itp.. SMS z informacją może być przesyłany przez urządzenia monitoringu w przypadku wystąpienia w/w zdarzenia (np. włamania, wyłączenia urządzenia) po określonym czasie trwania tego zdarzenia – zabezpiecza nas to przed nadmiernym przesyłem SMS-ów. SMS-y przesyłane przez urządzenia mogą mieć dowolną treść jednak ich długość jest ograniczona do ok. 160 znaków (tak jak w standardzie SMS). W treści pojedynczego SMS-a mogą być zawarte informacje dotyczące parametrów pracy obiektów np. poziom zbiorników, temperatura obiektu itd. Przykładowy SMS:

Obiekt1: poziom 4.25 m, Pompa1–praca, Pompa2-postoj

lub

Obiekt1: WLAMANIE do pomieszczenia P1,

Dodatkowo istnieje możliwość przesyłania informacji (np. o alarmach) w postaci e-maili na skrzynkę poczty elektronicznej użytkownika. Pozwala to na gromadzenie informacji o występujących w systemie alarmach. Użytkownik systemu posiada możliwość sprawdzenia stanu w jakim znajduje się obiekt poprzez przesłanie SMS-a o określonej treści na numer telefonu związany z danym obiektem. W odpowiedzi uzyska żądaną przez niego informację. Możliwe jest także zmienianie nastaw sterownika lokalnego, który wchodzi w zestaw sprzętu do monitoringu. Dzięki tej możliwości zyskujemy na funkcjonalności systemu.

Niezbędne warunki

Podstawowym z warunków, jaki musi być spełniony aby mógł być możliwy monitoring w oparciu o SMS-y przesyłane w sieci GSM jest to aby na terenie, gdzie ma być zainstalowana szafka monitoringu był zasięg sieci GSM.  Gdy na danym obszarze sygnał jest niskiej jakości można posłużyć się anteną zewnętrzną zamiast standardowej anteny magnetycznej.

Zalety

Przedstawiane przez mnie rozwiązanie jest możliwe do realizacji w bardzo krótkim czasie. Nie wymaga od użytkownika uzyskiwania zezwoleń, pozwoleń i starania się o inne dokumenty, które np. wymagane są w przypadku wykonywania monitoringu opartego o sieć radiową. Użytkownik może wybrać dowolnego z operatorów sieci telefonii komórkowej GSM. Nie bez znaczenia jest też koszt bardzo korzystny przy niektórych taryfach (bardzo tanie SMS-y) który jest znacznie mniejszy niż w przypadku stosowania rozwiązań opartych o radiomodemy. Zalety rozwiązania przedstawianego przez mnie można wymienić w punktach i są to:

 • niższe koszty początkowe niż w rozwiązaniach opartych na radiomodemach;
 • niskie koszty użytkowania (przykładowo: koszt wysłania  wiadomości SMS bardzo mały, rzędu kilkudziesięciu groszy, koszt abonamentu rzędu kilkunastu złotych lub oferty prepaid z długim okresem ważności kart SIM) –  z założenia system nie generuje dużej ilości przesyłanych SMS;
 • dostępność na dużym obszarze ograniczonym jedynie zasięgiem sieci komórkowej GSM;
 • nieograniczony zasięg, z dowolnego miejsca w Polsce lub za granicą można się uzyskać informacje na temat stanu monitorowanego obiektu – w przypadku radiomodemów zasięg jest ograniczony mocą radiomodemu, ukształtowaniem terenu;
 • łatwość obsługi – wystarczy tylko umiejętność obsługi telefonu;
 • niepotrzebne jest przygotowywanie dokumentów związanych ze zgłoszeniem sieci radiowej transmisji danych do URTiP (projekt sieci, regulamin itp.) – w związku z czym zmniejszają się koszty wdrożenia systemu monitorowania;
 • nie jest konieczne posiadanie komputerowej stacji dyspozytorskiej, można posługiwać się zwykłym telefonem komórkowym;
 • zmniejszenie kosztów awarii związane ze skróceniem czasu reakcji obsługi na wystąpienie sytuacji alarmowej,
 • skrócenie czasów przestojów monitorowanych urządzeń związane z szybkim informowaniem służb utrzymania ruchu o wystąpieniu awarii bądź niesprawności, co za tym idzie zmniejszenie kosztów funkcjonowania zakładu,

Wersje

Jeśli konieczne jest włączenie dużej ilości sygnałów (powyżej ilości standardowej) możliwa jest rozbudowa systemu o dodatkowe moduły zwiększające możliwości systemu lub zastosowanie innych rozwiązań sprzętowych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tego typu wdrożeniem u siebie proszę o kontakt celem uzgodnień – przedstawienia odpowiedniego rozwiązania.

Zawartość zestawu do monitoringu

W skład urządzeń do monitoringu wchodzą:

 • kompletna szafka monitoringu wyposażona w niezbędne elementy (zasilacz buforowy z akumulatorami, modem GSM + sterownik lub moduł GSM, osprzęt elektryczny itd. )
 • instrukcja obsługi;
 • oprogramowanie sterownika;

Koszt

Koszt rozwiązań oferowanych przeze mnie zależny jest od konfiguracji i rodzaju obiektu z jakim mają one współpracować. Pomogę dobrać Państwu odpowiednią konfigurację. W tym celu proszę o kontakt.