Wizualizacja, zbieranie danych, sterowanie – SCADA

Oferta w zakresie wizualizacji,HMI, SCADA

wykresy zmian wartości w czasie - trendy
wykresy zmian wartości w czasie – trendy

W dobie rozbudowanych systemów automatyki, systemów zdalnego zbierania danych obejmujących wiele wejść/wyjść, wiele pomiarów, ogromne ilości danych produkcyjnych (stan produkcji, jej wskażniki itp.) ilość informacji docierających do operatorów może być ogromna i trudna do odbioru . Wizualizacja ma za zadanie w sposób czytelny przedstawić operatorom systemów informacje, które docierają do nich. Przedstawienie informacji odbywa się w sposób czytelny, jednoznaczny i ustalony.  Prezentacja wartości pomiarów odbywa się najczęściej poprzez wyświetlanie wartości w postaci liczbowej. Dodatkowo bardzo często wyświetlane są zmiany tej wartości w czasie w postaci wykresów zwanych trendami – pozwala to obsłudze zapoznać się z historią zmian i przewidywać tendencje zmian. wiz5Wyświetlane wartości mogą być dodatkowo wyróżniane poprzez zmianę koloru np. zmiana koloru na żółty to ostrzeżenie, zmiana na kolor czerwony to alarm. Stan różnych elementów instalacji najczęściej przedstawiany jest w postaci zmiany koloru np. zielony – pracuje, czerwony – awaria. Dodatkowo ważne informacje przekazywane są w postaci np. migającej, zmieniającej wielkość, położenie, kształt – ma to na celu przyciągnięcie uwagi obsługi. Sposób w jaki wizualizowane są wartości, stan urządzeń itp. zależy najczęściej od tego czy ustaliła się w danej branży jakaś norma dotycząca wizualizacji, czy firma ma swoje wypracowane standardy.

Oferta w zakresie wizualizacji,HMI, SCADA

Oferuję tworzenie aplikacji wizualizacji systemów, linii i procesów produkcyjnych a także systemów systemów SCADA, systemów zdalnego odczytu parametrów, systemów monitorowania warunków środowiskowych., Głownie zajmuję się rozwiązaniami firm Invensys( Wonderware InTouch, Historian) oraz GE-IP (iFIX, Historian).

W zakresie oferty:

  • analiza istniejących rozwiązań związana np. z potrzebą rozbudowy/modyfikacji systemu;
  • dobór oprogramowania, sprzętu do potrzeb realizacji zadania;
  • zmiany/rozbudowy aplikacji wizualizacji (InTouch, iFIX oraz inne)
  • programowanie paneli operatorskich HMI;
  • integracja systemów wizualizacji z innymi systemami (bazy danych SQL, systemy raportowe);
  • aplikacje raportowe (MSSQL/VB.NET/HTML);

Przykładowe ekrany wizualizacji:
studnia2
zbiornik3
komora1
komora2
pom10
pp8
wiz1
wiz2
wiz3
wiz5
wiz6
wiz8